เปิดตัวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ราชบุรี

กรีนพีซเรียกร้องอนาคตแห่งความมั่นคงทางอาหาร

เรื่องราว - กันยายน 2, 2552
วันนี้ กรีนพีซเฉลิมฉลองมรดกการปลูกข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมย้ำเตือนรัฐบาลให้ปกป้องพืชอาหารที่สำคัญที่สุดของประเทศ จากภัยคุกคามของการดัดแปลงพันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศของศิลปะบนนาข้าว จังหวัดราชบุรี

ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาด 10 ไร่ นำเสนอภาพชาวนาสวมงอบกำลังเกี่ยวข้าว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาไทย ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ภาพศิลปะดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวนาในจังหวัดราชบุรี สมาชิกกรีนพีซ อาสาสมัคร และ นักกิจกรรมของกรีนพีซ  ที่ร่วมปลูกข้าว 2 สายพันธุ์ นั่นคือ พันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าชนิดไม่ไวแสง ลำต้นและกาบใบมีลักษณะสีเขียว เมื่อนำมาปักดำจะให้สีเขียวเป็นพื้นหลังของภาพ และพันธุ์ก่ำพะเยา ซึ่งให้สีดำ จนสามารถสร้างสรรค์เป็นภาพชาวนาและลวดลายต่างๆ บนผืนนา

ข้าวคือชีวิต

ข้าวสัมพันธ์อย่างลึกซึ่งกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มรดกข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคต้องได้รับการปกป้องด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน วิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนี้ คือ การปกป้องข้าวของเราให้พ้นจาก 'เทคโนโลยี' ที่เสี่ยงอย่างจีเอ็มโอ และมุ่งสู่การทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะให้ผลผลิตที่ดีแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตราย

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอ (พืชดัดแปลงพันธุกรรม) ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากจีเอ็มโอไม่เคยได้รับการพิสูจน์ใดๆ ว่าปลอดภัยสำหรับมนุษย์ในการบริโภคทำลายวิถีชีวิตชาวนาไทย และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทที่หนุนหลังข้าวจีเอ็มโอสนับสนุนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งลดความหลากหลาย ทำให้พืชจีเอ็มโอ ทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกลดลงไปอีก จากเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในการโหมโรงก่อนเปิดตัวการปลูกศิลปะบนนาข้าว กรีนพีซนำเสนอประกาศนียบัตรกินเนส เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ที่ยกย่องว่าประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกระตุ้นความภาคภูมิใจในข้าวไทยยิ่งขึ้น และสร้างความตระหนักในหมู่ชาวไทย เกี่ยวกับความจำเป็นของการปกป้องข้าวไทยจากอันตรายของการดัดแปลงพันธุกรรม

การเกษตรในวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเปิดตัว 'ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์' ในจังหวัดราชบุรี ณ ที่ราบภาคกลางของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลก การเิปิดตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การผลิตข้าวของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงที่สำคัญยิ่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ องค์กรพัฒนาเอกชนหลากหลายองค์กรได้ร่วมจัดแถลงการณ์เปิดตัวโครงการรณรงค์ Tcktcktck ในเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ลงมือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกอย่างจริงจัง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นำโลกในด้านการทำเกษตรกรรม แต่ในขณะเดียวกัน ยังเป็นภูมิภาคที่เปราะบางต่อภัยพิบัติที่เกิดจากจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด กรีนพีซ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการรณรงค์ Tcktcktck จึงเรียกร้องให้ผู้นำโลกบัญญัติสนธิสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ มีเป้าหมายสูงและเป็นธรรม ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องอนาคตภูมิภาคให้มั่นคง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank; ADB) ได้ เปิดเผยการศึกษา (2) ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รายงานระบุว่าหากยังขาดการลงมือปฏิบัติในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทำให้ผลผลิตข้าวลดลงในประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม โดยอาจทำให้ผลผลิตข้าวที่ลดลงสูงสุดถึง 50 % ภายในพ.ศ. 2643 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ผลิตได้ในพ.ศ. 2533

70 % ของผู้ประสบปัญหาความยากจนอย่างยิ่งในโลกนี้ พบในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ซึ่งเกษตรกรพึ่งพาฝนตามฤดูกาลในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หากพื้นที่เพาะปลูกได้รับฝนมากหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้ผลผลิตเหล่านั้นเสียหายร้ายแรงได้ โลกต้องระลึกเสมอว่าเกษตรกรรมเป็นภาคที่เปราะบางเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรวางกลยุทธ์ด้านการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน โดยมีพื้นฐานอยู่บนวิธีการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

นอกจากปกป้องเกษตรกรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รายงานเรื่อง "ลดโลกร้อนด้วยเกษตรเชิงนิเวศ" ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่สร้างหายนะ และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ในส่วนของภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติได้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภคทั่วโลก โดยไม่ต้องใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่อันตราย

'ศิลปะบนนาข้าว' เป็นภาพสัญลักษณ์สำหรับเรียกร้อง และเป็นเครื่องย้ำเตือนรัฐบาลว่าข้าวไทยกำลังถูกคุกคาม และต้องได้รับการปกป้องในทุกแห่งหน การทำงานร่วมกันที่มีความหมายมากในครั้งนี้ ของชุมชน กลุ่มเกษตรกร และ อาสาสมัครกรีนพีซ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ และการเสนอทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้กรีนพีซสามารถปูทางไปสู่อนาคตแห่งความมั่นคงทางอาหาร ทางออกของกรีนพีซจะปกป้องอนาคตของคนรุ่นต่อไป

กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย การดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของสังคม โลก เพราะทำงานสิ่งแวดล้อม คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อสุขภาพ   

สร้างความเปลี่ยนแปลง ทันที

เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ร่วมปกป้องข้าวจากอันตรายของจีเอ็มโอ ที่มีต่อสุขภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ชาวนาไทย

บริจาค

เพื่อให้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รณรงค์เพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามจีเอ็มโอ เราไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชน แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ โปรดช่วยเราเท่าที่ทำได้