ทีมนักปีนเขาหญิงล้วน และกลุ่มสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เรียกร้องวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย RE

เรื่องราว - มกราคม 22, 2550
สมาชิกทีม Philippine Everest ซึ่งเป็นทีมนักปีนเขาที่เป็นสตรีล้วนทีมแรก ร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ชุมนุมกันที่วุฒิสภาของฟิลิปปินส์วันนี้ เพื่อเรียกร้องให้สภาสูงผ่านร่างกฎหมายพลังงานหมุนโดยเร็ว กลุ่มซึ่งนำโดยกลุ่ม Renewable Energy Coalition, กองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ หรือ World Wide Fund for Nature (WWF-ฟิลิปปินส์) และกรีนพีซ ได้จัดวิ่งเป็นระยะทางยาว 20 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้า North Avenue ในเกซอน ซิตี้ ไปสิ้นสุดที่หน้าอาคารที่ทำการวุฒิสภาในเมืองปาเซย์ ซิตี้

ทีมนักปีนเขาเอเวอเรสต์สตรีล้วนทีมแรกของฟิลิปปินส์ และกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ชุมนุมกันอย่างสันติหน้าวุฒิสภา

กิจกรรมการวิ่งเพื่อพลังงานหมุนเวียนซึ่งนำโดยนักปีนเขาสองคนคือ Noelle Wenceslao และ Karina Dayondon ร่วมกับนักกรีฑา ผู้มีชื่อเสียง และผู้ให้การสนับสนุนกฎหมาย RE คนอื่นๆ ครั้งนี้กำหนดจัดให้ตรงกับการเปิดประชุมสมัยแรกของวุฒิสภา เมื่อไปถึงอาคารวุฒิสภา กลุ่มผู้จัดได้ยื่นจดหมายสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวจากทั่วประเทศกว่า 350,000 ฉบับ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์รูปลูกกุญแจและหีบลงคะแนนเสียงขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่า “Boto ng Bayan para sa RE Bill”

 

เรากำลังบอกให้วุฒิสมาชิกของเราทราบว่า ประชาชนกำลังเรียกร้องให้มีการผ่านร่างกฎหมาย RE และการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจของวุฒิสมาชิกที่มีต่อสภาวะแวดล้อม ต่อประเทศชาติ และต่อประชาชน การผ่านร่างกฎหมายนี้ทันทีเป็นการออกเสียงของวุฒิสมาชิกเพื่อโลกที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และจะเป็นขั้นแรกที่จะก้าวไปสู่จุดที่เรามั่นใจได้ว่า เรามีแหล่งพลังงานที่มั่นคงสำหรับลูกหลานของเราโรสลิน อารายาตา แห่ง the Renewable Energy Coalition กล่าว

 

 

การออกกฎหมายที่เป็นหลักสำคัญฉบับนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศและโลกของเรา พลังงานหมุนเวียนคือโอกาส เพราะต้นทุนที่แท้จริงของการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินนับวันจะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ประเทศอื่นๆ จะกระโดดเข้าร่วมขบวนพลังงานหมุนเวียนด้วยอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เราจะต้องกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนเสียก่อน กฎหมายนี้คือกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นผลดีไม่เฉพาะต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่จะแบบอย่างให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ ก้าวตามเรา ประธานาธิบดีของเราควรรับรองกฎหมายที่เป็นหลักสำคัญนี้โดยด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลอรี่ แทน ซีอีโอแห่ง WWF-ฟิลิปปินส์ กล่าวเสริม

 

ร่างกฎหมาย RE อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการร่างกฎหมายมานานถึง 10 ปีก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างฯ นี้เมื่อเดือนกันยายน 2549 ขณะนี้เหลือเวลาในสมัยประชุมอีกเพียง 3 สัปดาห์ แต่วุฒิสภาก็ยังไม่ผ่านร่างกฎหมาย RE ฉบับของตนเพื่อนำมารวมกับร่างของสภาผู้แทนฯ และเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการของรัฐสภา

 

ร่างกฎหมาย RE มาถึงขั้นสุดท้ายก่อนการประชุมสุดยอดแล้ว วุฒิสภามีโอกาสที่จะผ่านร่างกฎมายนี้ออกมาให้เป็นกฎหมายที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตคนฟิลิปปินส์ทุกคน หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก นี่ไม่ใช่เวลาที่จะหันหลังกลับและปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป วุฒิสภาของฟิลิปปินส์ต้องแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยต้องให้ความสำคัญร่างกฎหมาย RE เป็นอันดับต้น และรัฐสภาต้องให้การรับรองว่า จะผ่านร่างกฎหมายนี้ออกมาเป็นกฎหมายก่อนที่รัฐสภาชุดที่ 13 จะหมดวาระการทำงานแจสเปอร์ อินเวนเทอร์ แห่งกรีนพีซ กล่าว

 

ร่างกฎหมาย RE มาถึงขั้นสุดท้ายก่อนการประชุมสุดยอดแล้ว วุฒิสภามีโอกาสที่จะผ่านร่างกฎมายนี้ออกมาให้เป็นกฎหมายที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตคนฟิลิปปินส์ทุกคน หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก นี่ไม่ใช่เวลาที่จะหันหลังกลับและปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป วุฒิสภาของฟิลิปปินส์ต้องแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยต้องให้ความสำคัญร่างกฎหมาย RE เป็นอันดับต้น และรัฐสภาต้องให้การรับรองว่า จะผ่านร่างกฎหมายนี้ออกมาเป็นกฎหมายก่อนที่รัฐสภาชุดที่ 13 จะหมดวาระการทำงานแจสเปอร์ อินเวนเทอร์ กล่าวต่อ

  

 

Renewable Energy Coalition และผู้สนับสนุนเป็นพันธมิตรกับ WWF และกรีนพีซในการรณรงค์การผ่านร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปี โดยความพยายามที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วของ WWF และกลุ่ม Coalition  คือโครงการรณรงค์ล่ารายชื่อหรือ the Positibong Alternatibo ang Renewable Energy (P.A.R.E. ni Juan) ซึ่งจนถึงขณะนี้สามารถรวบรวมรายชื่อจากกลุ่มพลเรือน กลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเยาวชนต่างๆ จากทั่วประเทศได้แล้วกว่า 350,000 รายชื่อ ส่วนการริเริ่มที่สำคัญๆ ในส่วนของกรีนพีซได้แก่ โครงการรณรงค์ Star Power for Clean Power และ “Pilipinas, Go Renewable!”

 

โครงการ Renewable Energy Run เป็นความคิดริเริ่มของ Renewable Energy Coalition ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มพันธมิตรอันได้แก่ WWF, กรีนพีซ, SolarGeneration Pilipinas, Youth for Sustainable Development Alliance, Brotherhood of Destiny, Kabalai, Young Artists Fellowship for the Environment (YAFE), Partnership for Clean Air และส่วนปกครองท้องถิ่นแห่ง Angono Rizal