กรีนพีซและเครือข่ายชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ รวมพลังแปรอักษร “หยุดถ่านหิน !”

เรื่องราว - กรกฎาคม 9, 2551
เครือข่ายชุมชนมากกว่า 700 คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรีนพีซ และลูกเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์แปรอักษรขนาดใหญ่ข้อความว่า “หยุดถ่านหิน!” ณ พื้นที่ชายหาดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสนอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก และถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากการคัดค้านอย่างแข็งขันโดยชุมชน

ชาวประมงจากหมู่บ้านในอำเภอทับสะแก บ่อนอก อ้อน้อย และ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 350 กิโลเมคร ต้อนรับเรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ชุมชนเหล่านี้กำลังต่อต้านการเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของพวกเขา เนื่องจากเกรงว่าจะก่อมลพิษในชุมชน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ชาวประมงจากหมู่บ้านในอำเภอทับสะแก บ่อนอก อ้อน้อย และ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 350 กิโลเมคร ต้อนรับเรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ชุมชนเหล่านี้กำลังต่อต้านการเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของพวกเขา เนื่องจากเกรงว่าจะก่อมลพิษในชุมชน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ชาวบ้านในอำเภอทับสะแก บ่อนอก อ้อน้อย และ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 350 กิโลเมคร เตรียมพร้อมต้อนรับเรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ชุมชนเหล่านี้กำลังต่อต้านการเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของพวกเขา เนื่องจากเกรงว่าจะก่อมลพิษในชุมชน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ผู้นำชุมชนในอำเภอทับสะแก บ่อนอก แม่รำพึง อ้อน้อย และ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 350 กิโลเมคร ได้รับการต้อนรับจากกัปตันไมค์ ฟิกเคน (คนที่ 2 จากซ้าย) บนเรือธง SV เรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซ ซึ่งกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ชุมชนเหล่านี้กำลังต่อต้านการเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของพวกเขา เนื่องจากเกรงว่าจะก่อมลพิษในชุมชน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

เด็กๆ ผู้หญิง และ นักเรียน กล้าหาญตากสายฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในอำเภอทับสะแก เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมตัวสร้างรูปของกรีนพีซ รูปที่สร้างโดยการรวมตัวของคนประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "การเดินทางรณรงค์หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทย

เด็กๆ ผู้หญิง และ นักเรียน กล้าหาญตากสายฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในอำเภอทับสะแก เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมตัวสร้างรูปของกรีนพีซ รูปที่สร้างโดยการรวมตัวของคนประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "การเดินทางรณรงค์หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทย

อาสาสมัครกรีนพีซ และสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต่อต้านถ่านหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมตัวกันเพื่อสร้างรูปที่ประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ในระหว่างการทอดสมอเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ใกล้หมู่บ้านทับสะแก กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าชุมชนตามชายฝั่งจะถูกโจมตีรุนแรงที่สุดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนต่างๆ ในภูมิภาคนี้กำลังต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เม็กะวัตต์

อาสาสมัครกรีนพีซ และสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต่อต้านถ่านหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมตัวกันเพื่อสร้างรูปที่ประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ในระหว่างการทอดสมอเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ใกล้หมู่บ้านทับสะแก กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าชุมชนตามชายฝั่งจะถูกโจมตีรุนแรงที่สุดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนต่างๆ ในภูมิภาคนี้กำลังต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 4,000 เมกะวัตต์

ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การจากไปของเจริญ วัดอักษร ผู้กล้าแห่งประจวบคีรีขันธ์และผู้นำชุมชนต่อต้านถ่านหินที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย โดยน้ำมือของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นในปี 2547 ได้เพิ่มแรงขับเคลื่อนในการคัดค้านถ่านหินโดยชุมชน ซึ่งรับรู้อย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาจะได้รับ ผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากมลพิษและภาวะโลกร้อนที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทางออกที่แท้จริงของความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การใช้ ระบบพลังงานหมุนเวียนที่กระจายศูนย์ ปลอดภัย ราคาถูก และ ยั่งยืน และการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพทางพลังงานที่ก้าวหน้า

"น้ำทะเลกำลังเพิ่มขึ้น เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงกำลังกลายเป็นมหันตภัยคุกคามโลก และในอีกสองทศวรรษต่อไป มีการคาดการณ์ถึงการขาดแคลนน้ำและความอดอยากหิวโหยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เรายังมีทางออก ยังมีเวลาเพื่อการปฏิวัติพลังงานซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของเรา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก เพิ่มมากไปกว่า 2 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย สิ่งที่จำเป็นก็คือเจตจำนงทางการเมืองและการลงมือทำของประชาชน"

ไมค์ ฟินเกน

กัปตันเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์

ก่อนการแปรอักษร กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก-กุยบุรี และกลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อยได้ร่วมกันต้อนรับการเดินทางมาถึงของเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ซึ่งรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ เครือข่ายชุมชนทั้ง 5 ได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของกรีนพีซที่มีถึงกระทรวงพลังงานในการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน นิวเคลียร์ และ เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ และผลักดันให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ข้อเรียกร้องดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากชาวสงขลาและภาคใต้ตอนล่างราว 1,500 คน และทุกคนสามารถเข้าไปลงชื่อได้ ที่นี่

สุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กล่าวว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรยุติการผลักดันพลังงานสกปรกและอันตรายต่อคนไทย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบันหรือ PDP2007 ไม่เพียงแต่มีข้อบกพร่องในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แต่ยังถูกออกแบบให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างขนานใหญ่  และคำถามคือทำไมประเทศไทยจะต้องผลาญเงินภาษีของประชาชนและสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการประกาศแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

การเผาไหม้ถ่านหินคือตัวการใหญ่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นก่อให้เกิดโลกร้อน ขณะเดียวกันการปล่อยสารปรอท ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ มลพิษต่าง ๆ จากโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น

ไมค์ ฟินเกน กัปตันเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์กล่าวว่าน้ำทะเลกำลังเพิ่มขึ้น เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงกำลังกลายเป็นมหันตภัยคุกคามโลก และในอีกสองทศวรรษต่อไป มีการคาดการณ์ถึงการขาดแคลนน้ำและความอดอยากหิวโหยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เรายังมีทางออก ยังมีเวลาเพื่อการปฏิวัติพลังงานซึ่งขับเคลื่อนโดย พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของเรา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มมากไปกว่า 2 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย สิ่งที่จำเป็นก็คือเจตจำนงทางการเมืองและการลงมือทำของประชาชน

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ ;

●    นำเงินทุนที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์มาใช้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงาน

●    ยกร่างกฎหมายที่สนับสนุนนักลงทุนพลังงานหมุนเวียนซึ่งรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอ

●    รับประกันในการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกของการเข้าถึงระบบสายส่งของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

●    ดำเนินการให้มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการด้านความต้องการใช้พลังงานที่เข้มงวด

ติดตามการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

เป็นส่วนหนึ่งของการเดิน ทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ โดยไปที่เว็บไซต์ หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน และดูว่าคุณช่วยได้อย่างไร

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

เรียกร้องรัฐบาลให้เลิกใช้พลังงานสกปรก และใช้พลังงานหมุนเวียน