กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมตัว เรียกร้องรัฐบาลอินโดนีเซียให้สนับสนุนกฎหมายระงับการเปลี่ยนสภาพป่าและป่าพรุ

เรื่องราว - พฤศจิกายน 6, 2551
วันนี้กรีนพีซ และ จิคาลาฮาริ กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรีอาล เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียบังคับใช้กฎหมายระงับการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และป่าพรุ ที่ร่างขึ้นโดย วาน อาบูบาคาร์ ผู้ว่าการจังหวัดรีอาล ในงานแถลงข่าวบนเรือเอสเพอรันซา ของกรีนพีซ ในจังหวัดรีอาล เกาะสุมาตรา

กรีนพีซกำลังดำเนินการประเมินและทำแผนที่คาบสมุทรคัมปาร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพัฒนาแผนการฟื้นฟูผืนป่าพรุที่เสื่อมสภาพและถูกทำให้เหือดแห้งไปแล้วโดยบริษัทปาล์มน้ำมันและกระดาษ คาบสมุทรคัมปาร์เป็นพื้นที่ป่าพรุลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ผืนสุดท้าย โดยมีถ่านหินเลนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางที่สุดในอินโดนีเซีย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ถูกทำลายโดยเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมป่าไม้ไปแล้ว

กรีนพีซเชิญนักข่าวอาวุโสอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานแก่การทำลายผืนป่าพรุที่สมบูรณ์ผืนสุดท้ายในรีอาล ที่ขยายการปลูกปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมเยื่อไม้และกระดาษ ผู้ว่าการจังหวัดรีอาลประกาศระงับการเปลี่ยนสภาพป่าพรุในเดือนสิงหาคม 2551 โดยได้กล่าวแสดงความห่วงใยถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในรีอาล อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ต้องได้รับการลงมติเป็นทางการ (1)

"รีอาลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ทุกๆ ปี จังหวัดของเราถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า ด้วยเหตุที่ป่าพรุลดจำนวนลงอย่างมหาศาล สิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่ง ก็คือการสูญเสียผืนป่าทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเลวร้ายลง เราต้องออกกฎหมายระงับการเปลี่ยนสภาพป่าและป่าพรุทั่วทั้งจังหวัดในทันที เพื่อดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรีอาล" นายวาน กล่าว

"ป่าพรุในคาบสมุทรคัมปาร์ เป็นป่าที่สมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดผืนสุดท้าย แต่กำลังถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมเยื่อไม้ และการปลูกปาล์มน้ำมัน" ฮาเรียนส์ยา อุสแมน ตัวแทนผู้ประสานงานของกลุ่มจิคาลาฮาริ อธิบาย

เพื่อให้ร่างกฎหมายระงับการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและป่าพรุของผู้ว่าราชการจังหวัดรีอาลเกิดขึ้นจริง กรีนพีซและกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจิคาลาฮาริจึงร่วมเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจภาคสนามเพื่อนำมาพัฒนาแผนฟื้นฟูป่าพรุที่ถูกทำลายจากการปลูกปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมเยื่อไม้และกระดาษ

"รัฐบาลอินโดนีเซียควรสนับสนุนข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดรีอาลและประกาศระงับการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและป่าพรุเป็นวาระของชาติ" ซูลฟามี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านป่าไม้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว "การประกาศดังกล่าวนี้เป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องการปกป้องป่าไม้และป่าพรุที่เหลืออยู่ไว้ไห้ลูกหลานของเรา"

เรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซเริ่มการรณรงค์ "ปกป้องป่า เพื่อสภาพภูมิอากาศ" ในจายาปุรา ปาปัว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อปกป้องผืนป่าโบราณของโลก

(1) ร่างกฎหมายของวาน อาบูบาคาร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดรีอาลกำลังอยู่ในระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูลด้านเทคนิคจากกลุ่มจัดทำร่างกฎหมาย (2) จิคาลาฮารี เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดรีอาล ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ทำงานรณรงค์ด้านการจัดการป่าไม้ในจังหวัดรีอาล โดยดำเนินการตามแนวคิดการเคารพต่อสิทธิของคนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

ลงมือทำทันที

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องป่า เพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน

บริจาค

โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้ กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา