เรนโบว์ วอร์ริเออร์ร่วมรณรงค์ปกป้องป่าโบราณในปาปัว นิวกินี

เรื่องราว - มีนาคม 14, 2549
เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซ ่ล่องเรือถึงจังหวัดปาปัวแล้ววันนี้ เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องป่าโบราณผืนสุดท้ายของโลก กรีนพีซอยู่ระหว่างปฎิบัติการปกป้องผืนป่าสวรรค์ ซึ่งเป็นป่าโบราณผืนสุดท้ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการลักลอบตัดไม้ และทำลายล้างป่า โดยนำเสนอโครงการทำป่าชุมชนที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศในปาปัว เพื่อเป็นทางเลือกจากการทำอุตสาหกรรมตัดไม้ขนาดใหญ่

ชาวปาปัวร่วมต้อนรับเรือเรนต์โบร์ วอร์ริเออร์ ซึ่งมาถึงปาปัวในวันนี้ เพื่อจุดประสงค์การรณรงค์เรื่องป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าโบราณผืนสุดท้ายในเอเซีย แปซิฟิก

เอมมี่ ฮาฟิลด์ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ป่าสวรรค์ของเอเชีย แปซิฟิกสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายของสรรพชีวิตที่เหนือความคาดหมาย แต่ปัจจุบันกำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็วมากกว่าดินแดนใดในโลก จากความต้องการไม้ของประเทศในยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน

นักวิทยาศาสตร์จากองค์กรอนุรักษ์นานาชาติเพิ่งค้นพบว่า สวนป่าอีเดนในเทือนเขาโฟจาของปาปัว ซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดเข้าไปสัมผัส เต็มไปด้วยสรรพชีวิตที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนหลากหลายพันธุ์ รวมทั้งกบ ผีเสื้อ พืช และนกที่เรียกว่า นกหน้าส้ม นักบริโภคน้ำผึ้ง (1)

ดอกเตอร์จัตนา สุปรีอัตนา ผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษ์นานาชาติ อินโดนีเซีย กล่าวว่า การค้นพบพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความสำคัญในการรักษาป่าในระยะแรกของปาปัว มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะพบพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่อีกหลายพันธุ์ในดินแดนแห่งนี้ อย่างไรก็ตามผืนป่าในปาปัวตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าขนานใหญ่ ก่อนที่เราจะค้นพบว่ามีพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่

อัตราการตัดไม้ทำลายป่าในอินโดนีเซียติดอันดับโลก ด้วยสถิติการตัดไม้ทุกปีตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีผืนป่าถูกทำลายไปแล้วอย่างน้อย 1.9 ล้านเฮกแตร์ (2) เทียบเท่ากับตัดไม้ในพื้นที่ขนาดสนามฟุตบอลในทุก 1 นาที โดยรวมแล้ว อินโดนีเซียสูญเสียพื้นที่ป่าโบราณที่ยังสมบูรณ์ไปแล้วมากกว่า 72% และ 40% ของผืนป่าถูกทำลายแล้วราบคาบ (3) การตัดไม้ทำลายป่าส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียกระทำอย่างผิดกฎหมาย Malam Sambat Kaban รัฐมนตรีป่าไม้ของอินโดนีเซีย ฉ้อกงประเทศ ปีละ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐทุกปี (4)

กรีนพีซ เรียกร้องให้ทุกประเทศทั้งผู้ผลิตอย่างอินโดนีเซีย และผู้บริโภคไม้อย่างจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสมาชิกสหภาพยุโรป ร่วมกันลงมติรับรองมาตรการที่แข็งขันในการจัดการกับการลักลอบ และการตัดไม้อย่างทำลายล้าง และให้จัดตั้งเครือข่ายที่เข้มงวดในการปกป้องผืนป่าทั่วโลกด้วยการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ฮับโซโร ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านป่าไม้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศผู้ผลิต และผู้ใช้ไม้ทั้งหลายจะต้องร่วมกันหยุดยั้งการลักลอบ และทำลายล้างป่า ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศที่จะสามารถปกป้องผืนป่าโบราณไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

เช่นเดียวกับการเปิดโปงอาชญากรรมป่าไม้ กรีนพีซกำลังร่วมกับชุมชนในจังหวัดปาปัว และประเทศปาปัว นิวกินี เริ่มแผนดำเนินการรับผิดชอบการจัดการป่า โดยในจังหวัดปาปัว กรีนพีซจะจัดเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการทำป่าที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ ขณะเดียวกันอาสาสมัครกรีนพีซจากทั่วโลกเริ่มก่อตั้งสถานีกู้ภัยป่าทั่วโลกที่บริเวณทะเลสาบเมอร์เรย์ จังหวัดตะวันตก ของประเทศปาปัว นิวกินี ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าของที่ดินเพื่อกำหนดเขตแดน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกในการปกป้องผืนป่าจากการคุกคามของอุตสาหกรรมตัดไม้ และเป็นพื้นฐานในการทำป่าที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

หน่วยตรวจสอบอาชญากรรมป่าไม้ของกรีนพีซ ยังคงออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอะเมซอน เพื่อเปิดโปงผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่ 20 มีนาคม ที่ประเทศบราซิล

ติดตามเวบล็อกจากอาสาสมัครนานาชาติซึ่งประจำที่สถานีกู้ภัยป่าทั่วโลกได้ที่

http://weblog.greenpeace.org/paradiseforests

หมายเหตุ

(1) องค์กรอนุรักษ์นานาชาติ กุมภาพันธ์ 2549 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อนในโลกลี้ลับของนิวกินีตะวันตก

(2) องค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ 2548 การประเมินทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก 2548 คำจำกัดความขององค์การอาหารโลก ความสูญเสียของป่า หมายถึงเมื่อผืนป่าเหลือน้อยกว่า 10% ในป่าเขตร้อนอาจหมายถึงมีต้นไม้เพียง 7 ต้นในพื้นที่ป่าขนาดเท่าสนามฟุตบอล

(3) สถาบันทรัพยากรโลก 2540 แนวป่าผืนสุดท้าย

(4) ผู้สำเร็จราชการ 10 คน ในจังหวัดกาลิมันตัน ถูกตัดสินมีความผิดฐานลักลอบตัดไม้ หนังสือพิมพ์จาการ์ต้า โพสต์ 5 ธันวาคม 2548

หมวด