ครบรอบ 4 ปี พิธีสารเกียวโต กรีนพีซชวนกลุ่มเยาวชนร่วมโครงการ “ลงมือทำ ลดใช้พลังงานที่บ้านเรา”

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 15, 2551
กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซจัดกิจกรรม “ลงมือทำ ลดการใช้พลังงานที่บ้านเรา” โดยเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันลดการใช้พลังงานในที่พักของตนเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ที่พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เครื่องมือสำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานของแต่ละคนได้ก็คือ โปรแกรมคำนวณรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ของกรีนพีซ

กิจกรรมคลินิกโลกร้อนของเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) ของกรีนพีซ ประเทศไทย ในปี 2550

"โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่เพียงเฉพาะรัฐบาลหรือหน่วยงานใหญ่ๆ เท่านั้น แต่พวกเราสามารถเริ่มลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากสถานที่ใกล้ตัวอย่างเช่นบ้านหรือหอพัก" นางสาวพรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต เยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซมีเป้าหมายที่จะช่วยผลักดันแผนปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกรุงเทพลงให้ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2558 ตามเจตนารมย์ของพิธีสารเกียวโต

นางสาวพัทธมน รุ่งชวาลนนท์ ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ ซึ่งเคยเข้าร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตซึ่งจัดขึ้นที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม 2550 กล่าวว่า เยาวชนทั่วโลกต้องการพลังงานสะอาด และอยากเห็นรัฐบาลลงมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง โดยการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ถูกทิศทาง  

"อยากให้เยาวชนไทยเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน เนื่องจากปัญหานี้สามารถส่งผลกระทบต่ออนาคตของพวกเรารวมถึงอนาคตของโลกใบนี้ เยาวชนสามารถแสดงพลังได้ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างการลดการใช้พลังงานที่บ้านด้วยวิธีสร้างสรรค์" นางสาวพัทธมนกล่าวเสริม

โครงการแข่งขัน "ลงมือทำ ลดใช้พลังงานที่บ้านเรา" เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปอายุ 15-20 ปี เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ (ไฟล์ PDF)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด โทร. 086 992 3987 วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร. 02 357 1921 ต่อ 115 หรือ 089 487 0678

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ “ลงมือทำ ลดใช้พลังงานที่บ้านเรา” (ไฟล์ PDF)

โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา