กรีนพีซและตัวแทนจากคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ วุฒิสภาร่วมแถลง หยุดถ่านหิน และปูทางให้กับอนาคตพลังงานหมุนเวียน และคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เรื่องราว - กรกฎาคม 16, 2551
หลังจากการรณรงค์ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อคัดค้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ ส่งผลให้นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ ตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ออกโรงร่วมแถลง ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน และวิจารณ์นโยบายด้านพลังงาน กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้มีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในประเทศไทย

วันนี้กรีนพีซจัดการแถลงข่าวเรื่อง "โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน กับธรรมาภิบาลด้านกิจการไฟฟ้า และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน"หลังจากการรณรงค์ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อคัดค้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ ตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ออกโรงร่วมแถลง ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน และวิจารณ์นโยบายด้านพลังงาน กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้มีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในประเทศไทย

วันนี้กรีนพีซจัดการแถลงข่าวเรื่อง "โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน กับธรรมาภิบาลด้านกิจการไฟฟ้า และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน"หลังจากการรณรงค์ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อคัดค้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ ตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ออกโรงร่วมแถลง ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน และวิจารณ์นโยบายด้านพลังงาน กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้มีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในประเทศไทย

วันนี้กรีนพีซจัดการแถลงข่าวเรื่อง "โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน กับธรรมาภิบาลด้านกิจการไฟฟ้า และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน"หลังจากการรณรงค์ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อคัดค้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ ตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ออกโรงร่วมแถลง ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน และวิจารณ์นโยบายด้านพลังงาน กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้มีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในประเทศไทย

บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ได้ออกแถลงการณ์และยืนยันว่าโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้สะอาดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงคือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สกปรกที่สุดในบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ถึงแม้เราจะนำไปผ่านกระบวนการใดๆ ก็ตาม แม้แต่การดักจับคาร์บอนหรือฝังกลบใต้ธรณี ก็ยังไม่สามารถกำจัดความสกปรกและสารพิษของถ่านหินได้ วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างของผู้สนับสนุนถ่านหินเท่านั้น ดังนั้นถ่านหินยังคงทำลายสภาพภูมิอากาศและส่งผลกระทบด้านสารพิษไปยังชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเดินหน้าสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่อีก 31 โรง

การเผาไหม้ถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ่านหินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยพลังงานมากกว่าน้ำมันถึง 29 % และมากกว่าก๊าซถึง 80% โรงไฟฟ้าถ่านหินของโกลว์ที่มีอยู่เดิมนั้นได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 4,003,432 ตันต่อปี

นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกและนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา กล่าวถึงกระบวนการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยว่า "การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันจะต้องหยุดดำเนินการทันที จนกว่าจะมีการพิจารณาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"

นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน ผู้จัดการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และคณะทำงานในคณะอนุกรรมาธิการธรรมภิบาลวุฒิสภา กล่าวถึงข้อบกพร่องของแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่เน้นถ่านหินและนิวเคลียร์ รวมทั้งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

"เราต้องการเห็นรัฐบาลเป็นผู้ปูทางพลังงานหมุนเวียนให้แก่อนาคตของประเทศ เราต้องการให้รัฐบาลเปลี่ยนการใช้งบประมาณเพื่อผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ ไปสู่การมุ่งผลักดันพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงาน ยกร่างกฎหมายเพื่อส่งเสริมนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโดยให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ เพื่อรับประกันว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะได้รับความสำคัญในการเข้าถึงสายส่งไฟฟ้าก่อน ยกร่างให้มีมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่เข้มงวด และ ให้มีโครงการการจัดการความต้องการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนที่สามารถแข่งขันได้ เพียงแต่รัฐบาลลดละเลิกการอุดหนุนถ่านหินและนิวเคลียร์ และแนะนำ "หลักการผู้มลพิษต้องจ่าย" ที่ผ่านมา พลังงานฟอสซิลและนิวเคลียร์นั้นได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ราว 250 พันล้านเหรียญต่อปี เราควรเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าวนั้นมาให้กับแหล่งพลังงานที่จะช่วยเรายุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย" นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลม สามารถและจะมีบทบาทนำในอนาคตพลังงานของโลก ไม่ใช่เรื่องอุปสรรคทางเทคนิคแต่เป็นอุปสรรคทางการเมืองที่ได้กีดขวางการเปลี่ยนแปลงนี้ ขึ้นอยู่รัฐบาลของเราที่จะใช้โอกาสเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดำเนินต่อไป ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอก เพิ่มการจ้างงาน สร้างสังคมที่มั่นคง และ มีส่วนสำคัญในการต้านสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายของโลก

ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านถ่านหิน นิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงฟอสซิล และ สนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยแล้ว จำนวน 3,000 คน เพื่อส่งไปยังกระทรวงพลังงาน คุณสามารถร่วมลงชื่อผลักดันพลังงานหมุนเวียนได้ที่ www.greenpeace.or.th/erp

หลังจากการณรงค์ในนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้มุ่งหน้ามายังประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทางออกเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน นั่นคือ การปฏิวัติพลังงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่เส้นทางพลังงานหมุนเวียน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและสันติภาพ

ติดตามการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางโดยติดตามข่าวสารล่าสุด เพื่อสนับสนุนโลกที่ปราศจากพลังงานสกปรก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

ใช้เวลาเพียง 1 นาที คุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรียกร้องให้รัฐบาลเลิกลงทุนในพลังงานสกปรก และใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย