จดหมายข่าวนักกิจกรรมออนไลน์ 11 กรกฎาคม 2551

หน้า - กรกฎาคม 15, 2551

<p>Untitled Document</p>

Greenpeace Southeast Asia! Can't read this? Click here for English  โปรดบันทึกอีเมลของเราไว้ใน Address Book ของคุณเพื่ิอที่ จดหมายข่าวของเราจะไม่ไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะ
11 กรกฎาคม 2551
เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

สวัสดีค่ะ นักกิจกรรมกรีนพีซ

เมื่อวานนี้ ประชาชน 700 คน ร่วมกับกรีนพีซได้รวมตัวกันแปรอักษรขนาดใหญ่เป็นคำว่า “QUIT COAL (หยุดถ่านหิน)” เพื่อส่งสารถึงรัฐบาลไทยให้เลิกใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยแรงสนับสนุนของท่าน เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ของกรีนพีซจึงเดินทางเพื่อเป็นกระบอกเสียงไปถึงชุมชนต่างๆ ให้ช่วยกันรักษาโลกของเราต่อไปได้ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด หากท่านยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถสนับสนุนเราได้โดยลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงานเพื่อกระตุ้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกอื่น

ราเชนทรา ปาจาอุรี คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า ”เจ็ดปี” เป็นเวลาทั้งหมดที่เราจะต้องช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย มิฉะนั้นแล้ว ก็คงจะสายเกินไปที่จะป้องกันไม่ให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ซึ่งจะทำให้พื้นที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้บาดาลเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม และ พายุไซโคลนก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และสร้างความเสียหายมากขึ้น

นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่รัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ และดำเนินนโยบายการใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศมากขึ้น และที่น่าตกใจไม่แพ้กันก็คือ รัฐบาลไทยกำลังสำรวจการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพลังงานที่อันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเป็นวิธีในการมีอิสรภาพทางพลังงาน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งพลังงานทางเลือกมากมาย นับตั้งแต่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ไปจนถึงพลังงานชีวมวล ซึ่งล้วนแต่เป็นพลังงานที่มีศักยภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อประเทศ คลิกที่นี่เพื่อขอให้รัฐบาลไทยเลิกใช้พลังงานถ่านหินที่สกปรกและพลังงานนิวเคลียร์ที่อันตราย และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก

เราขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากท่าน และเราก็มั่นใจว่าจะทำให้เกิดอนาคตอันสดใสและสะอาดมากขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมๆ กันกับมีความเป็นไททางพลังงาน

ไมค์ กัปตันเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

ป.ล. หากท่านต้องการทราบข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละวันในระหว่างเดินเรือ ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม บล็อก Quit Coal ของเราได้