จดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต 23 กรกฎาคม 2551

หน้า - กรกฎาคม 23, 2551

จดหมายข่าวนักกิจกรรมออนไลน์กรีนพีซ 23 กรกฎาคม 2551 Greenpeace Cyberactivists News 23 July 08

Quit Coal: Lead the Energy [R]evolution Ship Tour ทัวร์เรือ หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน Can't read this? Click here for Thai. here for English. โปรดบันทึกอีเมลของเราไว้ใน Address Book ของคุณเพื่ิอที่จดหมายข่าวของเรา จะไม่ไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะ

23 July 2008
Rainbow Warrior

สวัสดีครับ นักกิจกรรมกรีนพีซ ในการประท้วงอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม เราเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนทรัพยากรไปใช้กับการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ โปรดลงชื่อในจดหมายเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฟังเสียงประชาชนไทย และลงมือทำในทันทีเพื่อปกป้องโลก และทำให้ประเทศไทยเลิกพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ เราทำให้ที่ว่าการกระทรวงพลังงานเต็มไปด้วยลูกโป่งสีขาวและดำที่พิมพ์คำว่า "CO2" เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย เทคโนโลยีและเงินทุนที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานนั้นมีอยู่แล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพียงอย่างเดียวคือเจตจำนงทางการเมืองในการใช้งานวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่กระทรวงพลังงานต้องการกักขังพวกเราเอาไว้ในวงจรของพลังงานนำเข้าที่สกปรกและผลกระทบร้ายแรงที่สุดของมัน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ช่วยเรียกร้องรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ ประชาชนไทยก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตน คลิกที่นี่เพื่อส่งต่อข้อความนี้ไปให้เพื่อนๆ ของคุณ เพื่อที่พวกเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ลงชื่อในจดหมายผลักดันให้รัฐบาลลงทุนเงินจำนวนมากไปกับการส่งเสริมและใช้งานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดจากดวงอาทิตย์ ลม และ ชีวมวล หากร่วมมือกันเราจะสามารถทำให้การปฏิวัติพลังงานที่นำทางประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สะอาด สดใส และ ปราศจากการพึ่งพาพลังงาน เป็นจริงขึ้นมาได้ ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉ��ยงใต้

 
© 2551 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 | 02 357 1921 |