จดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต 8 สิงหาคม 2551

หน้า - สิงหาคม 8, 2551

จดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต 8 สิงหาคม 2551

Greenpeace Southeast Asia!

Can't read this? Click here for Thai. Click here for English. | Search Greenpeace

8 สิงหาคม 2551
AMEM

สวัสดีครับ นักกิจกรรมกรีนพีซ/ผู้สนับสนุนกรีันพีซ

คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศกำลังพัฒนา รองจากจีนและอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ 350% ภายในปี 2593 เราเชื่อว่าคุณเห็นด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนถึงผลกระทบรุนแรง หากไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในกลางศตวรรษนี้

หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รัฐมนตรีพลังงานของประเทศในกลุ่มอาเซียนบางท่านกำลังผลักดัน ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM) ประจำปี ในกรุงเทพฯ (5-8 สิงหาคม 2551) คือ พลังงานนิวเคลียร์ ประเทศเหล่านี้และรัฐมนตรีของประเทศเหล่านี้กำลังพยายามสาธยายว่า "ทางเลือกนิวเคลียร์" เป็นทางออกที่น่าเชื่อถือและเป็นไปได้จริงเพียงอย่างเดียวของเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างไรก็ดี แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดทั่วโลกจะเพิ่มจำนวนขึ้น 2 เท่า แต่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลงได้มากที่สุดเพียง 5% เท่านั้น และจะเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลังปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์จะต้องลดลง ดังนั้น 5% ถือว่าน้อยมากเหลือเกิน และสายเกินไปอย่างยิ่ง ที่สำคัญที่สุด อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ติดมาโดยธรรมชาติ นั่นคือ กากกัมมันตภาพรังสี และยังไม่ได้จัดการกับภัยเสี่ยงของอุบัติเหตุ และ/หรือ การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ที่อาจเกิดขึ้น

ในวันที่อังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 กรีนพีซรณรงค์แก่สาธารณชนเรื่อง "อาเซียนไม่เอานิวเคลียร์" เพื่อกระตุ้นให้รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนนำข้อเท็จจริงนี้เป็นหัวข้อในการหารือในการประชุมเรื่องหนทางด้านพลังงานในอนาคตของภูมิภาค ในการประชุม AMEM ประจำปีในกรุงเทพฯ นักกิจกรรมและอาสาสมัครกรีนพีซประมาณ 50 คนเดินขบวนจากมาบุญครองไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล สถานที่จัดประชุม AMEM นักกิจกรรมสวมแว่นตาดำที่มีข้อความ "No Nuke" (ไม่เอานิวเคลียร์) ถังกากกัมมันตภาพรังสีสีเหลือง และ หน้ากากป้องกันสารพิษ

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551 นักกิจกรรมกรีนพีซกลับไปเยือนสถานที่ประชุม AMEM อีกครั้ง และ ปูป้ายรูปทางเดินสีเหลืองเขียวบนทางเดินเข้าสู่โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล สถานที่จัดประชุม รูปลูกศรขนาดยักษ์ชี้เข้าสู่ทางเข้าโรงแรม เป็นการกระตุ้นให้อาเซียน "ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" นอกจากนี้ทีมนักกิจกรรมยังถือป้าย "หยุดถ่านหิน" "ไม่เอานิวเคลียร์" และป้ายที่ 3 เรียกร้องให้อาเซียนเพิ่มเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 40% ภายในปี 2563

เราเชื่อว่าคุณเห็นด้วยว่าวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงของความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ พลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์ที่สะอาด ราคาถูก และ ปลอดภัย และประสิทธิภาพทางพลังงาน ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์ เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และ พลังความร้อนใต้พิภพ

ถ้าคุณเห็นด้วย แต่ยังไม่ได้ลงชื่อในจดหมาย "ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" คุณสามารถลงชื่อได้ตอนนี้ และบอกต่อเพื่อนๆ ของคุณ

ขอบคุณครับ ชูชัย มงคลวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซดำรงอยู่เพราะโลกอันบอบบางสมควรมีผู้ปกป้อง

© 2551 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 |

คุณได้รับอีเมลนี้เพราะคุณสมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซ หากต้องการเลิกรับ โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณได้รับอีเมลนี้จากเพื่อน คุณสามารถสมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซได้ ที่นี่ บริจาค | เราเป็นใคร | เราทำอะไร | คุณช่วยได้อย่างไร | ข่าว