จดหมายข่าวนักกิจกรรม/สมาชิกกรีนพีซ 1 ตุลาคม 2551

หน้า - ตุลาคม 1, 2551

จดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตกรีนพีซ 30 กันยายน 2551

Greenpeace Southeast Asia!1 ตุลาคม 2551
Can't read this? Click here for Thai. Click here for English.

สวัสดีครับ นักกิจกรรม/สมาชิกกรีนพีซ

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ลูกหลานของเราต้องการการปฏิวัติพลังงาน ลงชื่อได้เลยที่นี่
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
ในที่สุดสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ได้ผ่าน "ร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน" ในวันที่ 29 กันยายน 2551 ร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ปริมาณมหาศาล เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะกรีนพีซรณรงค์ี เพื่อเรียกร้อง "การปฏิวัติพลังงาน" มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 2 ปี ในฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนจากประชาชนและสมาชิกเช่นคุณ ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราพยายามอย่างไม่ท้อถอยและมุ่งมั่นที่จะเห็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลานของเรา เราจะประสบผลสำเร็จในที่สุด ซึ่งยิ่งเร็วก็ยิ่งดี

ถึงเวลาของประเทศไทยแล้ว ความสำเร็จของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิวัติพลังงาน และเพื่อไม่ให้ประเทศไทยล้าหลัง เราต้องหยุดการใช้ถ่านหินที่ทำลายสภาพภูมิอากาศที่ร้ายกาจที่สุดนี้ และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงาน

ลงมือทำกันเถอะ

มารวมพลังเรียกร้องให้นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ให้ หันมาใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน และดำเนินการออกกฎหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน และมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลงชื่อเรียกร้อง

ส่งต่ออีเมลนี้ไปยังเพื่อนของคุณ ด้วยความร่วมมือของท่านความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้

ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ป.ล. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และผลกระทบของภาวะโลกร้อน เยี่ยมเราได้ที่ http://www.greenpeace.or.th
138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 | www.greenpeace.or.th