จดหมายข่าวนักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตกรีนพีซ 29 มกราคม 2552

หน้า - มกราคม 29, 2552

จดหมายข่าวนักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตกรีีนพีซ 29 มกราคม 2552

Click here for English.
สวัสดีค่ะ นักกิจกรรมกรีนพีซ ความสำเร็จของงานเปิดตัวประกาศนียบัตรกินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ที่มอบให้แก่ข้าวไทย เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนของท่าน กรีนพีซขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงาน และท่านที่ส่งกำลังใจให้แก่เราผ่านทางอีเมล ซึ่งทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี เราได้เริ่มต้นแล้วในการทำให้คนไทยหันมาสนใจและช่วยกันปกป้องข้าวไทยที่โลกยอมรับ และน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับงานรณรงค์นี้ที่ได้มีการแพร่ภาพออกไปผ่านทางทีวี หนังสือพิมพ์ และ อินเตอร์เน็ต แต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกของงานรณรงค์เพื่อปกป้องข้าวไทยจากการตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่งคุกคามเศรษฐกิจ เกษตรกรรมยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชาวนาไทย และ สุขภาพของเรา เราทุกคนรักและภูมิใจในข้าวของเรา ชาวนาและขนบธรรมเนียมในการปลูกข้าวแบบยั่งยืนที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม ทำให้ประเทศของเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีเยี่ยมที่สุดในเรื่องการปลูกข้าว เราจึงไม่จำเป็นต้องรับเอาเทคโนโลยีจีเอ็มโอของบรรษัทข้ามชาติ ที่ต้องการเข้ามาถือครองทรัพยากรอาหารอันมีค่าของเรา และอีกไม่กี่เดือนนี้เราหวังที่จะกระตุ้นให้คนไทยรักและภาคภูมิใจในข้าวของเรามากยิ่งขึ้น กรีนพีซจะจัดงานอื่นๆ ขึ้นอีกเพื่อให้ข้าวไทยของเราได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การปิดโอกาสในการเข้ามาของจีเอ็มโอสู่ประเทศไทย เพียงแต่ท่านช่วยเราบอกต่อความรู้สึกรักข้าวไทยไปสู่ครอบครัว และคนที่ท่านรู้จัก ขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมงานของเราอีกในอนาคต
ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 | www.greenpeace.or.th