จดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตกรีนพีซ 2 มิถุนายน 2552

หน้า - มิถุนายน 2, 2552

จดหมายข่าวนักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตกรีนพีซ 2 มิถุนายน 2552

Can't read this? Click here for Thai, click here for English.
2 มิถุนายน 2552
คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ

สวัสดีครับ นักกิจกรรมกรีนพีซการเดินทาง 8 วัน 350 กิโลเมตรในกิจกรรม "พายเรือสร้างรอยยิ้มให้เจ้าพระยา" ส่วนหนึ่งของโครงการ "คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ เจ้าพระยาปลอดมลพิษ" ได้สิ้นสุดลงแล้วที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในวันสุดท้ายของการเดินทาง พวกเราได้ร่วมกันแสดงป้ายข้อความรณรงค์ที่เขียนว่า "ร่วมกันปกป้องเจ้าพระยา" บริเวณหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อจุดประกายและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำ เราได้เห็นความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและรอยยิ้มของผู้คนตลอดริมสองฝั่งน้ำในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แต่เราก็สังเกตได้ว่าความสวยงามและรอยยิ้มเหล่านั้นได้ลดน้อยลงเรื่อยๆ ตามลำดับโดยเฉพาะเมื่อผ่านลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่า งเนื่องจากมลพิษทางน้ำที่มีมากขึ้น เราได้พบกับผู้คนจำนวนมากตลอดการเดินทาง ที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย เพื่ออนุรักษ์และปกป้องแหล่งน้ำ เราได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยา และประชาชนในจังหวัด ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและที่สำคัญเราได้รับข้อความสนับสนุนและกำลังใจจากท่านตลอดการเดินทาง สิ่งนี้ก็คือแรงผลักดันสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผมมั่นใจว่าท่านเห็นด้วยที่แม่น้ำเจ้าพระยาของเราต้องการการปกป้องอย่างเร่งด่วน เราจะนำข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาศึกษาและวางแผนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อยับยั้งมลพิษที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะสารเคมีอันตราย เพื่อการรณรงค์ให้ประสบผลสำเร็จ เราต้องการแรงสนับสนุนจากท่านโดยการพิจารณาบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นทุนสำหรับการรณรงค์ปกป้องแหล่งน้ำต่อไปในอนาคต เงินบริจาคสนับสนุนของท่านจะทำให้เราพร้อมและไม่กลัวที่จะลงมือปฏิบัติ เพื่ออนาคตเขียวสะอาดของประเทศไทย เราขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ปกป้องแหล่งน้ำ เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเราร่วมกัน

พลาย ภิรมย์ เจ้าหน้าที่รณรงค์

138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 | www.greenpeace.or.th