จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนับสนุนกรีนพีซ 5 กันยายน 2551

หน้า - กันยายน 5, 2551

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนับสนุนกรีนพีซ 5 กันยายน 2551

Greenpeace Southeast Asia!

Can't read this? Click here for Thai. Click here for English. | Search Greenpeace | Unsubscribe

โปรดบันทึก ไว้ใน Address Book

ของคุณเพื่อป้องกันจดหมายข่าวของเราไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะ

5 กันยายน 2551
วันปลอดรถ ลดโลกร้อน

สวัสดีครับท่านสมาชิก

กรีนพีซ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ หรือ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ในกรุงเทพฯ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่แต่ละคนต้องลงมือทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น ชาวกรุงเทพฯ หลายพันคนจะขี่จักรยานในวันปลอดรถ ลดโลกร้อน เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องการปฏิวัติพลังงานของเรา

ในวันที่อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551 เวลา 6.00-12.00 น.

หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันคาร์ฟรีเดย์ โปรดโทรศัพท์มาหาผมที่ 02 357 1921 ต่อ 140 วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. ภายในวันที่ 17 กันยายน 2551 โดยเราได้จัดเตรียมจักรยานสำหรับท่านสมาชิกที่ติดต่อเรามาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราเชื่อว่าท่านเห็นด้วยกับเราว่าการขี่จักรยานเพื่อรณรงค์ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานนั้นทันสมัยและสนุกกว่าการขับรถของคุณคนเดียว

สันติ ยิ่งแก้ว (ปุ๊) ผู้ประสานงาน

คุณรู้หรือไม่ว่า: - คนกรุงเทพฯ ใช้น้ำมันประมาณ 500 ล้านลิตรต่อปี - น้ำมันแต่ละลิตรเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 3.15 กิโลกรัม ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - การเผาไหม้น้ำมันสำหรับรถยนต์เหมือนกับการเผาไม้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน โดยทำให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด เป็นอันดับ 7 ในเอเชีย คิดเป็นรายหัวของประชากรที่ 4.2 ตันต่อคนต่อปี ขณะที่ประเทศจีนมีค่าเฉลี่ยเพียง 3.8 ตันต่อคนต่อปี และอินเดีย 1.2 ตันต่อคนต่อปี (ข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP) - หากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์จากถ่านหินและรถยนต์ ซึ่งเราใช้กันอย่างไม่ลดละ ไม่ถูกลดปริมาณลง จะทำให้กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร็วกว่าที่ควรจะเป็น - นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่ากรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรเกือบ 15% จาก 66 ล้านคนทั่วประเทศ กำลังเสี่ยงต่อน้ำท่วมใหญ่ในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่มหาสมุทรของโลกกำลังล้นเอ่อ

กรีนพีซกำลังรณรงค์เพื่อหยุดผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเรียกร้��งให้รัฐบาลไทยก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน และพลเมืองไทยหลายพันคนได้ลงชื่อเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเราในจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน คุณก็ควรลงมือทำเช่นเดียวกัน

 

© 2551 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 |

คุณได้รับอีเมลนี้เพราะคุณ สมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซ หากต้องการเลิกรับ โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณได้รับอีเมลนี้จากเพื่อน คุณสามารถสมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซได้ ที่นี่ บริจาค | เราเป็นใคร | เราทำอะไร | คุณช่วยได้อย่างไร | ข่าว