จดหมายข่าวอิเล็กทรอกนิกส์ผู้บริจาคกรีนพีซ 17 มิถุนายน 2552

หน้า - มิถุนายน 17, 2552

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนับสนุนกรีนพีซ 17 มิถุนายน 2552

Can't read this? Click here for Thai, click here for English.
17 มิถุนายน 2552

สวัสดีครับ ผู้บริจาคกรีนพีซ ThaiPBS จะออกอากาศรายการเกี่ยวกับการเดินทางรณรงค์คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ…เจ้าพระยาปลอดมลพิษ ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเรือแคนูระยะทางยาวไกล 350 กิโลเมตร โดยอาสาสมัคร จากต้นน้ำเจ้าพระยาสู่ปลายน้ำ เพื่อปกป้องแม่น้ำสายนี้จากสารพิษ อย่าพลาดเรื่องราวน่าประทับใจของการเดินทางครั้งนี้ที่ช่อง ThaiPBS วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. กรีนพีซจะมีผู้นำใหม่เร็วๆ นี้ คูมิ ไนดู จะรับช่วงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซสากล ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เมื่อเกิร์ด เลโพลด์ก้าวลงจากตำแหน่ง หลังจากเป็นผู้นำกรีนพีซมา 9 ปี อ่านต่อ ในวันที่ 14-15 มิถุนายน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวให้ความรู้และจัดนิทรรศการ "บาดแผลแห่งเชอร์โนบิล" ในงานคอนเสิร์ตต่อต้านนิวเคลียร์ ที่จัดโดยกลุ่มรักษ์ถิ่นเจ้าพระยาท่าจีน ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ท้องถิ่น ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ริมน้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ถูกพิจารณาว่าเหมาะแก่การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสำนักพัฒนาพลังงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดูภาพสไลด หรือ อ่านบล็อก กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ริเริ่มการรณรงค์ต่อต้านนิวเคลียร์ในประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ. 2551 และสร้างแรงกดดันแก่กลุ่มประเทศอาเซียนให้เลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สกปรกและอันตราย และลงทุนในทางเลือกพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและราคาไม่แพง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน กรีนพีซจัดงานแถลงข่าว "วิสัยทัศน์ของกรีนพีซว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์ เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก วิสัยทัศน์ของกรีนพีซ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อธิบายถึงสาเหตุ ผลกระทบในปัจจุบัน และความเสี่ยงในอนาคต ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบุถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จำเป็นในการหลีกเลี่ยงผลกระทบอย่างรุนแรงและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังได้เน้นย้ำว่าทางออกของปัญหาสภาพภูมิอากาศทั้งหมด ควรเป็นสากล ยุติธรรม และได้รับความเคารพด้วยการบรรจุในข้อตกลงระดับโลก อ่านต่อ และเชิญชมภาพเด่นประจำเดือน

ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์

138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 | www.greenpeace.or.th