บรรยากาศการรณรงค์ถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน COMMART

ชมภาพการรณรงค์อาสาสมัครของกรีนพีซในชุดอีแมน (E-Man)ภายในงาน COMMART ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2549

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล