กรีนพีซในคอนเสิร์ตและนิทรรศการต่อต้านนิวเคลียร์ ที่ชัยนาท

หน้า - มิถุนายน 16, 2552
15 มิถุนายน 2552, ชัยนาท - กรีนพีซกล่าวให้ความรู้ในงานคอนเสิร์ตต่อต้านนิวเคลียร์ ที่จัดโดยกลุ่มรักษ์ถิ่นเจ้าพระยาท่าจีน ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ท้องถิ่น ศิลปินที่เข้าร่วม ได้แก่ วงคาราวาน และศิลปินอ่านกลอน นอกจากนี้อาจารย์ชัยพันธุ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสิทธิชุมชน ยังได้กล่าวให้ความรู้บนเวที กรีนพีซยังได้จัดนิทรรศการ "บาดแผลแห่งเชอร์โนบิล" ที่โรงเรียนวัดสิงห์ ที่แสดงภาพผู้ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ถูกพิจารณาว่าเหมาะแก่การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสำนักพัฒนาพลังงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน เนื่องจากภูมิประเทศขนาบข้างด้วยแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา พื้นที่ 14 แห่ง ที่ถูกพิจารณานั้น อยู่ในจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ชัยนาท

กรีนพีซกล่าวให้ความรู้ในงานคอนเสิร์ตต่อต้านนิวเคลียร์ ที่จัดโดยกลุ่มรักษ์ถิ่นเจ้าพระยาท่าจีน ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ท้องถิ่น ศิลปินที่เข้าร่วม ได้แก่ วงคาราวาน และศิลปินอ่านกลอน นอกจากนี้อาจารย์ชัยพันธุ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสิทธิชุมชน ยังได้กล่าวให้ความรู้บนเวที กรีนพีซยังได้จัดนิทรรศการ "บาดแผลแห่งเชอร์โนบิล" ที่โรงเรียนวัดสิงห์ ที่แสดงภาพผู้ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด

จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ถูกพิจารณาว่าเหมาะแก่การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสำนักพัฒนาพลังงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน เนื่องจากภูมิประเทศขนาบข้างด้วยแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา พื้นที่ 14 แห่ง ที่ถูกพิจารณานั้น อยู่ในจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ชัยนาท