ปกป้องผืนป่าในภูมิภาคอาเซียนช่วยยุติโลกร้อน

หน้า - มีนาคม 2, 2552
กรีนพีซวิพากษ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ไร้วี่แววการปฏิบัติการเพื่อปกป้องป่าไม้ในภูมิภาคกว่า 283 ล้านเฮกเตอร์ (2,830,000 ตารางกิโลเมตร) และการยุติภัยคุกคามวิถีชีวิตของชุมชนในเขตป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ การทำลายป่าไม้อย่างรวดเร็วและขาดการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกินควบคุมมากยิ่งขึ้น อ่านข่าวฉบับเต็ม

การรณรงค์ของกรีนพีซโดยการแสดงละครล้อเลียนที่สถานที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน