“ใช้รถขนส่งมวลชน ร่วมปฏิวัติพลังงาน”
กรีนพีซรณรงค์ลดโลกร้อนในวันคาร์ฟรีเดย์

หน้า - มกราคม 24, 2552
กรุึงเทพฯ, 21 กันยายน 2551 - นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่แต่ละคนต้องลงมือทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ลดโลกร้อน 21 กันยายน 2551 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่แต่ละคนต้องลงมือทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมนี้นำขบวนโดยจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปรถเมล์มีข้อความ “ใช้รถขนส่งมวลชน ร่วมปฏิวัติพลังงาน” ตามมาด้วยขบวนจักรยานของอาสาสมัครและผู้สนับสนุนกรีนพีซ รวมถึงดารานักร้องกว่า 300 คน ที่ปั่นจากจุดเริ่มต้น ณ ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียมไปจนถึงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เป็นระยะทางทั้งสิ้น 6.88 กิโลเมตร

"ปัจจุบัน ชาวกรุงเทพฯ ใช้น้ำมันไปกับการเดินทางสูงถึง 500 ล้านลิตรต่อปี น้ำมันแต่ละลิตรที่เผาไหม้นั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3.15 กิโลกรัมสู่บรรยากาศ การเผาไหม้น้ำมันรถยนต์ไม่ต่างจากการเผาไม้ถ่านหิน ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย"

นายธารา บัวคำศรี

ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"เป็นที่ทราบกันดีว่า หากเราไม่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการพึ่งพาพลังงานถ่านหินและรถยนต์ ไม่ช้าก็เร็ว กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องอนาคตของคนรุ่นหลังให้ปลอดภัย เราขอเรียกร้องประชาชนทุกๆ คนให้ตระหนักถึงกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีส่วนเพิ่มปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเริ่มจากก้าวแรกคือการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทน"

นางสาวเอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ

ผู้ประสานงานกิจกรรม

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้