ภัยแล้งยาวนานในประเทศไทย

นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกภัยแล้งยาวนานคุึกคาม กรีนพีซเชื่อมโยงอุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับภัยแล้งครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่ง ที่โจมตีประเทศไทย เขมร เวียดนาม และ อินโดนีเซีย การขาดแคลนน้ำและการเกษตรที่เสียหาย ที่เกิดจากภัยแล้งรุนแรงครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคน นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซ่าได้เตือนว่าปรากฏการณ์เอล นินโญ่ ที่ไม่รุนแรงมาก บวกกับผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกที่กำลังเพิ่มขึ้นจากการใช้เ้ชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ทำให้พ.ศ. 2548 เป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เริ่มบันทึกอุณหภูมิโลกในทศวรรษที่ 2343

ภัยแล้งที่ทำลายความเป็นอยู่ที่ดีโจมตีประเทศไทยในปลายพ.ศ. 2547 ถึงต้นพ.ศ. 2548 ส่งผลต่อ 63 จังหวัด จากทั้งหมด 76 จังหวัด ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมราว 5,056,000 ไร่ และทำให้คนไทยราว 9.2 ล้านคน เกือบสูญสิ้นความหวัง รัฐบาลระบุว่าหายนะภัยในครั้งนี้ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 6,601 ล้านบาท ความแห้งแล้งครั้งร้ายแรงที่สุดและยาวนานที่สุดนี้ลดผลผลิตจากพื้นที่เกษตรและจากโรงงานแปรรูปอาหารลงอย่างมหาศาล ผลผลิตเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้ของประชาชน 3 ใน 4 ส่วน ของประชาชนทั้งหมด 65 ล้านคน

ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ รองประธาน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (IPCC) กล่าวว่า "หนึ่งในสาเหตุหลักของภัยแล้งยาวนาน [ในประเทศไทย] คือ ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนทำให้ฝนตกน้อยลง และทำให้พื้นดินร้อนขึ้น ซึ่งทำให้น้ำระเหยรวดเร็วขึ้น

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล