กรีนพีซประท้วงการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐไปยังจีน

หน้า - มีนาคม 28, 2552
14 มิถุนายน 2551, ฮ่องกง - อาสาสมัครประท้วงเรือขนส่งสินค้า “หยาง หมิง” ที่ทอดสมอ ณ ท่าเรือขนส่งสินค้าไคว ชุง เรือลำนี้ ซึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา และกำลังมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือซาน ฉุ่ย ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน บรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์มีพิษ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูป ขยะเหล่านี้อาจทำให้ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะพวกเขาต้องสัมผัสกับสารพิษและสารอันตรายร้ายแรงที่มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า กรีนพีซเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลฮ่องกงปฏิเสธไม่รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และส่งคืนไปยังสหรัฐ

อาสาสมัครกรีนพีซรณรงค์ต่อต้านการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากสหรัฐสู่จีน

ทุกๆ ปี มีขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตราย 20-50 ล้านตัน ซึ่งไปจบลงที่สถานที่ทิ้งขยะในประเทศต่างๆ เช่น จีน ที่ซึ่งมีการรีไซเคิลขั้นต้น และทำให้สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในความเสี่ยงจากสารเคมีมีพิษปริมาณมากที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ้นสุด กรีนพีซได้เปิดโปงขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมายจำนวนน้อยนิดเท่านั้นของขยะกองมหึมาที่ขนส่งมายังจีน

การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศจีน อย่างไรก็ตามกฎหมายในฮ่องกงมีช่องโหว่ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ประเทศจีน และไปจบลงที่สถานที่ทิ้งขยะ เช่น เมืองกุ้ยหยู มณฆลกวางตุ้ง รัฐบาลต้องบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รับผิดชอบ โดยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษ โดยใช้ทางเลือกของส่วนประกอบที่ปลอดภัย และต้องรับผิดชอบทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก มิเช่นนั้นผู้ผลิตสินค้าจะทำผิดกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ในระบบกฎหมายเพื่อเปิดทางให้มีการค้าขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการต่อไป

หมวด