น้ำท่วมในภาคเหนือของประเทศไทย

ประชาชนในท้องถิ่นพยายามรวบรวมทรัพย์สินส่วนตัวที่เหลืออยู่ คาดว่าประชาชนมากกว่า 100 คน ได้เสียชีวิตลงและสูญหายไป หลังจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือของประเทศไทยจมหายไปกับภัยน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนว่า เหตุการณ์สภาพอากาศแบบสุดขั้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะโจมตีอย่างรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

37 - 48 ของ 1406 ผล