กรีนพีซที่หัวหิน วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวโลกร้อน

หน้า - มีนาคม 17, 2553

นักกิจกรรมกรีนพีซเดินรณรงค์โดยกลิ้งลูกโลกยักษ์พร้อมข้อความ “ASEAN : U turn the Earth”หรือ “อาเซียน สามารถยูเทิร์นโลกได้” ไปบนถนนเพชรเกษม เพื่อไปสู่สถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 กรีนพีซท้าทายผู้นำอาเซียนให้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อปกป้องประชากร 850 ล้านคนของภูมิภาคจากผลกระทบที่สร้างความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีพันธะยุติการทำลายป่าไม้และพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังต้องกดดันให้ผู้นำของประเทศอุตสาหกรรมยอมรับข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในปริมาณมหาศาล และมีผลบังคับตามกฎหมาย ณ การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ในกรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้

24 ตุลาคม 2552, หัวหิน - นักกิจกรรมกรีนพีซเดินรณรงค์โดยกลิ้งลูกโลกยักษ์พร้อมข้อความ "ASEAN : U turn the Earth"หรือ "อาเซียน สามารถยูเทิร์นโลกได้" ไปบนถนนเพชรเกษม เพื่อไปสู่สถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 กรีนพีซท้าทายผู้นำอาเซียนให้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำร่วมกัน เพื่อปกป้องประชากร 850 ล้านคนของภูมิภาคจากผลกระทบที่สร้างความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีพันธะยุติการทำลายป่าไม้และพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังต้องกดดันให้ผู้นำของประเทศอุตสาหกรรมยอมรับข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรืือนกระจกทั่วโลก ในปริมาณมหาศาล และมีผลบังคับตามกฎหมาย ณ การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ในกรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้ ภาพ © กรีนพีซ / สุภาวดี เจริญพิพัฒน์พิมพา

อ่านข่าวฉบับเต็ม