อาสาสมัครกรีนพีซระดมพล แสดงพลังต้านโลกร้อน

หน้า - มีนาคม 28, 2552
กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2551 -- อาสาสมัครกรีนพีซร่วมแสดงพลัง ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ส่งข้อความรณรงค์ต้านโลกร้อน พร้อมชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง อ่านข่าวฉบับเต็ม

อาสาสมัครกรีนพีซกว่า 100 คน รวมพลังส่งข้อความรณรงค์ต้านโลกร้อน