ข้าวไทยในสถิติกินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด

หน้า - มกราคม 24, 2552
กิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” เป็นกิจกรรมภายใต้การรณรงค์เพื่อปกป้องข้าวของคนไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) โดยนำเสนอข้อมูลผ่านทางการจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของ “ข้าวไทย” รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวจีเอ็มโอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในข้าวไทยและให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยจีเอ็มโอ และร่วมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

"การบันทึกข้าวไทยไว้ในสถิติโลกครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าข้าวไทยเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลก แต่น่ากังวลว่าบรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติกำลังพยายามเข้าครอบครองข้าวไทย โดยการผลักดันเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาในประเทศ" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

อ่านข่าวฉบับเต็ม