กรีนพีซรณรงค์รักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง

หน้า - มีนาคม 27, 2552
ในวันลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 กรีนพีซ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง” โดยนายพลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย ภายในงานมีการจัดเสวนาในเรื่อง “ประเพณีลอยกระทง น้ำ และมลพิษ” นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและสถานการณ์ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศ และการสอนทำกระทงโดยใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติทางเลือกที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อ่านข่าวฉบับเต็ม

ในวันลอยกระทง นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ ร่วมทำกระทงในงาน "รักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง" ที่จัดโดยกรีนพีซ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ