ทัวร์เรือวันที่ 16: เปิดเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ให้เข้าชม

หน้า - มีนาคม 27, 2552
หลังการรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" กรีนพีซเปิดเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ให้ประชาชนเข้าชมในวันที่ 19 และ 20 ก.ค. 51 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรือและการเปลีี่ยนแปลงสภาพภูิมิอากาศ ในงานมีเด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนและประชาชนให้ความสนใจ ส่วนเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) ของกรีนพีซรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนที่ห้างคาร์ฟู พระราม 4 โดยมีผู้จัดการห้างฯ ให้การต้อนรับ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดได้เข้าเยี่ยมชมเรือเรนโบว์วอริเออร์ ของกรีนพีซ ณ ท่าเรือ กรุงเทพฯ นำโดยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Green Project กับกรีนพีซ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรีนพีซและเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดจาก เพื่อให้คำมั่นในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อยุติภาวะโลกร้อน