มลพิษไม่ใช่ความลับ กรีนพีซจี้รัฐเปิดเผยข้อมูลมลพิษแก่สาธารณชน

หน้า - มีนาคม 17, 2553

นักกิจกรรมกรีนพีซ 20 คนร่วมรณรงค์ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศ โดยแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “อุตสาหกรรมต้องเปิดเผย มลพิษไม่ใช่ความลับ” บนอาคารสำนักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งแก้ปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำ พร้อมจี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมริเริ่มพัฒนากฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษ

กรุงเทพฯ, 18 กุมภาพันธ์ 2553- นักกิจกรรมกรีนพีซ 20 คนร่วมรณรงค์ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศ โดยแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความว่า "อุตสาหกรรมต้องเปิดเผย มลพิษไม่ใช่ความลับ" บนอาคารสำนักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งแก้ปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำโดยเริ่มต้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา นักกิจกรรมได้นำตัวอย่างน้ำปริมาณ 2 ลิตร จำนวน 2 ขวด ที่เก็บมาจากคลองสำโรงและคลองบางนาเกร็ง ซึ่งเป็นคลองรับน้ำทิ้งจากโรงงานนับร้อยแห่ง เป็นตัวอย่างของคลองหลายสิบแห่งในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กลายเป็นที่ทิ้งน้ำเสียจากโรงงาน มามอบให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไป

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ริเริ่มพัฒนากฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษ ที่บังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลการใช้ การขนย้าย และ การปล่อยมลพิษ ของโรงงานอุตสาหกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการใช้สารพิษในทุกขั้นตอนการผลิต ภาพ © ดาริโอ พิยาเตลลี/ กรีนพีซ

อ่านข่าวฉบับเต็ม