ทัวร์เรือวันทีี่ 6: ประชาชนและกรีนพีซรวมพลังสร้างรูป "หยุดถ่านหิน!"

หน้า - มีนาคม 27, 2552
ประจวบคีรีขันธ์, 9 ก.ค. 51 - เครือข่ายชุมชนมากกว่า 700 คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรีนพีซ และลูกเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์แปรอักษรขนาดใหญ่ข้อความว่า “หยุดถ่านหิน!” ณ พื้นที่ชายหาดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสนอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก และถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากการคัดค้านอย่างแข็งขันโดยชุมชน อ่านข่าวฉบับเต็ม ติดตามการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้ที่ www.greenpeace.or.th/quitcoal

อาสาสมัครกรีนพีซ และสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต่อต้านถ่านหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมตัวกันสร้างรูปที่ประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน)