งานเกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย

หน้า - มีนาคม 17, 2553

สมาชิกกรีนพีซ อาสาสมัครและชาวนาในจังหวัดราชบุรี ร่วมเกี่ยวข้าวในศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ณ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ กรีนพีซได้เรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องข้าวไทยอันเป็นสมบัติของชาติให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอและสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยับยั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

21 พฤศจิกายน 2552, ราชบุรี - ในที่สุดการเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซ ก็เสร็จสิ้นลง ในงาน "เกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย"

ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์นี้ สร้างสรรค์โดยกรีนพีช อาสาสมัครกรีนพีซ และ ชาวนาในจังหวัดราชบุรีเมื่อต้นปี 2552 โดยแบ่งการเก็บเกียวเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกได้เริ่มเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ให้สีเขียวในตอนปักดำเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมาและ ช่วงที่สองคือเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซ กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องข้าวไทยอันเป็นสมบัติของชาติ ให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม และสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรรมไทยในอนาคต

งาน "เกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย"เปิดพิธีอย่างเป็นทางการโดยคุณณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี  ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกิจกรรมการเกี่ยวข้าวก็เริ่มขึ้น จากนั้นก็เข้าสู่พิธีการขอขมาแม่โพสพ โดยหมอขวัญ ผู้เฒ่าผู้แก่มาทำพิธีเรียกขวัญแม่โพสพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและบอกกล่าวแม่โพสพอย่าได้ตกใจ พร้อมทั้งขอพรให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ผลดีเพื่อนำมาเป็นข้าวขวัญใช้ปลูกข้าวในปีต่อไป เสียงสวดของหมอขวัญ ผู้เฒ่าผู้แก่จบลงด้วยเสียงบทเพลงเชิญชวนให้ไปเกี่ยวข้าว และลงท้ายด้วยเสียงไชโย…โห่…ฮิ้วววว! เป็นสัญญาณเชิญชวนให้ทุกคนไปร่วมแรงร่วมใจ เกี่ยวข้าวกันในนา จากนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร อาสาสมัครกรีนพีซ และชาวนา ก็ร่วมกันส่งเสียงขานรับแสดงถึงความพร้อมทั้งแรงกายแรงใจที่จะลงไปเกี่ยวข้าวกันแล้ว….. พร้อมร่วมสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และปกป้องข้าวไทยจากจีเอ็มโอ

อ่านข่าวฉบับเต็ม