ชุมชนสมุทรปราการที่ต้องอาศัยอยู่กับมลพิษทางน้ำ ที่อุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อ

หน้า - เมษายน 24, 2552

น้ำทิ้งจากโรงงานเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ความเสียหายจากมลพิษทางน้ำต่อสาธารณชน คือ ภาระที่ถูกผลักจากผู้ก่อมลพิษ และมากจนไม่อาจประเมินค่าได้