กรีนพีซร่วมรณรงค์ยุติภาวะโลกร้อนทั่วโลก 2550

หน้า - มีนาคม 30, 2552
กรีนพีซเปิดตัวคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุด ในวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนทั่วโลกร่วมแสดงพลังเพื่อเรียกร้องการดำเนินนโยบายเรื่องภาวะโลกร้อน คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศของกรีนพีซได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้เขียนคำนิยมให้ โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า เป็นแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยุติภาวะโลกร้อนได้ นั่นคือ การบริโภคแต่เพียงพอดี พอประมาณ บริโภคโดยใช้เหตุผลตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราเป็นหลัก ท้ายสุดผลที่จะได้รับคือสามารถบรรเทาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวฉบับเต็ม

กรีนพีซเปิดตัว "คู่มือกู้วิกฤตโลกร้อน" ฉบับใหม่