สภาพพื้นที่ป่าบนเกาะสุมาตราที่ถูกทำลายโดยไฟป่า

ภาพถ่าย | สิงหาคม 30, 2549

สภาพพื้นที่ป่าบนเกาะสุมาตราที่ถูกทำลายโดยไฟป่า

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล