นักกิจกรรม "หน่วยลาดตระเวนน้ำ" ของกรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจปัญหามลพิษปริมาณสูงจนน่าตกใจในแม่น้ำมาริเลาโดยกางป้าย 28 เมตรที่มีข้อความ "หยุดมลพิษจากสารพิษ ปกป้องทรัพยากรน้ำของเรา"ตามแนวสะพานมาริเลา จังหวัดบูลาคัน 25 กิโลเมตรจากทางเหนือของมะนิลา นักก...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 22, 2550

นักกิจกรรม "หน่วยลาดตระเวนน้ำ" ของกรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจปัญหามลพิษปริมาณสูงจนน่าตกใจในแม่น้ำมาริเลาโดยกางป้าย 28 เมตรที่มีข้อความ "หยุดมลพิษจากสารพิษ ปกป้องทรัพยากรน้ำของเรา"ตามแนวสะพานมาริเลา จังหวัดบูลาคัน 25 กิโลเมตรจากทางเหนือของมะนิลา นักกิจกรรมยังได้ลอยกระดูกปลายางเพื่อตอกย้ำถึงการตายของปลา ในขณะที่อาสาสมัคร 2 คนในชุดป้องกันสารพิษเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีเพื่อหาค่าระดับสารพิษที่แน่นอน แม่น้ำมาริเลาถูกระบุโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำแห่งความตายจาก 50 แห่งของฟิลิปปินส์เนื่องจากมีมลพิษมาก เมื่อเร็วๆ นี้กรีนพีซได้เปิดตัว "โครงการน้ำสะอาด" ในฟิลิปปินส์เพื่อรวมตัวประชาชนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การปกป้องแหล่งน้ำของฟิลิบปินส์

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล