อาสาสมัครกรีนพีซซึ่งแต่งชุดนาฬิกาปลุก เดินขบวนเข้าไปในรัฐสภาฟิลิปปินส์เพื่อเรียกร้องให้วุฒิสภาอนุมัติร่างญัตติ พลังงานหมุนเวียน (RE) โดยทันที ก่อนหน้าการประชุมทางการเมืองเรื่องภาวะโลกร้อนในอินโดนีเซียที่สำคัญยิ่งในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 เพื่อต่...

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 5, 2550

อาสาสมัครกรีนพีซซึ่งแต่งชุดนาฬิกาปลุก เดินขบวนเข้าไปในรัฐสภาฟิลิปปินส์เพื่อเรียกร้องให้วุฒิสภาอนุมัติร่างญัตติ พลังงานหมุนเวียน (RE) โดยทันที ก่อนหน้าการประชุมทางการเมืองเรื่องภาวะโลกร้อนในอินโดนีเซียที่สำคัญยิ่งในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 เพื่อต่อสู้กับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ร้ายแรงซึ่งจะทำให้ชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคนตกอยู่ในภัยเสี่ยง อาสาสมัครเหล่านี้ ที่เสื้อผ้าและป้ายผ้ามีข้อความว่า "ถึงเวลาผ่านร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ทันที" ได้แจกจ่ายแผ่นพับและจดหมายให้กับวุฒิสมาชิกเพื่อเรียกร้องให้อนุมัติร่างกฎหมายนี้โดยทันที ซึ่งยืดเยื้อในรัฐสภามามากกว่า 10 ปีแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งแรกต่อความพยายามทั่วโลกในการหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุด กรีนพีซได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้เร่งอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ ท่ามกลางความเห็นทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญว่าโอกาสในการป้องกันภัยพิบัติของภาวะโลกร้อนกำลังลดน้อยลงทุกที

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล