รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าแล่นไปทั่วเมืองบาโคล๊อด ซึ่งอยู่ห่างจากทางใต้ของมะนิลา 50 นาทีทางเครื่องบิน บาโคล๊อดเป็นเมืองหลวงของ Negros Occidental จังหวัดแรกในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในฟิลิปปินส์ที่มีเป้าหมายใช้พลังงานจากพลังงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% รถจี๊...

ภาพถ่าย | กันยายน 5, 2550

รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าแล่นไปทั่วเมืองบาโคล๊อด ซึ่งอยู่ห่างจากทางใต้ของมะนิลา 50 นาทีทางเครื่องบิน บาโคล๊อดเป็นเมืองหลวงของ Negros Occidental จังหวัดแรกในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในฟิลิปปินส์ที่มีเป้าหมายใช้พลังงานจากพลังงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าซึ่งสร้างมาเพื่อใช้พลังงานจากจากแหล่งพลังงานที่นำกลัยมาใช้ใหม่ได้ 100% เปิดตัวในวันนี้โดยองค์กรผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (Green Renewable Independent Power Producer; GRIPP) และกรีนพีซผู้ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเสียงเรียกร้องให้มีโครงการนี้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนปริมาณมากในประเทศ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล