นักกิจกรรมกรีนพีซเดินรณรงค์โดยกลิ้งลูกโลกยักษ์พร้อมข้อความ “ASEAN : U turn the Earth”หรือ “อาเซียน สามารถยูเทิร์นโลกได้” ไปบนถนนเพชรเกษม เพื่อไปสู่สถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 กรีนพีซท้าทายผู้นำอาเซียนให้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำร่วมกันเพื...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 24, 2552

นักกิจกรรมกรีนพีซเดินรณรงค์โดยกลิ้งลูกโลกยักษ์พร้อมข้อความ “ASEAN : U turn the Earth”หรือ “อาเซียน สามารถยูเทิร์นโลกได้” ไปบนถนนเพชรเกษม เพื่อไปสู่สถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 กรีนพีซท้าทายผู้นำอาเซียนให้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อปกป้องประชากร 850 ล้านคนของภูมิภาคจากผลกระทบที่สร้างความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีพันธะยุติการทำลายป่าไม้และพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังต้องกดดันให้ผู้นำของประเทศอุตสาหกรรมยอมรับข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในปริมาณมหาศาล และมีผลบังคับตามกฎหมาย ณ การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ในกรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล