คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ราว 30 กิโลเมตรทางใต้ของกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งมาถึงวันที่ 14 เป็นคาราวานมวล...

ภาพถ่าย | กันยายน 26, 2552

คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ราว 30 กิโลเมตรทางใต้ของกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งมาถึงวันที่ 14 เป็นคาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 15 วัน ร่วมกับช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย คาราวานเดินทางผ่านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน ก่อนการประชุมอนุสัญญากรอบการทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ซึ่งเกิดก่อนการประชุมสุดยอดโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้นำโลก โดยเฉพาะประธานาธิบดีบารัค โอบามาแห่งสหรัฐเห็นชอบข้อตกลงที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลตามกฎหมาย และจัดหาเงินทุนบรรเทาและปรับตัวจากประเทศพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนา เริ่มด้วยเงินทุนปกป้องป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บ้านของสายพันธุ์พืชและสัตว์ 20% รวมถึงช้างเอเชีย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล