อลงกต ชูแก้วจากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวสรุปการเดินทาง “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดินทางผ่านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีเป้าหมายเพ...

ภาพถ่าย | กันยายน 27, 2552

อลงกต ชูแก้วจากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวสรุปการเดินทาง “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดินทางผ่านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุน เพื่อเรียกร้องผู้นำโลก โดยเฉพาะประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บังคับใช้ข้อตกลงภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และ มีผลบังคับตามกฎหมาย ในเดือนธันวาคมนี้ ณ กรุงโคเปนเฮเกน และให้จัดหาเงินทุนที่จำเป็นในการปกป้องป่าธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับประกันอนาคต ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ประชาชน ของภูมิภาค

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล