เจ้าหน้าที่กรีนพีซกำลังเก็บตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากหายนะเชอร์โนบิล

ภาพถ่าย | ตุลาคม 21, 2548

เจ้าหน้าที่กรีนพีซกำลังเก็บตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากหายนะเชอร์โนบิล

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล