เหล่าผู้นำโลกที่ขาดภาวะความเป็นผู้นำ ในแก้ปัญหาโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน

ภาพถ่าย | ธันวาคม 21, 2552

เหล่าผู้นำโลกที่ขาดภาวะความเป็นผู้นำ ในแก้ปัญหาโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล