อาสาสมัครกรีนพีซถือป้ายผ้าที่มีข้อความเรียกร้องให้หยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง กรีนพีซประณามว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นตัวปล่อยสารพิษอันตรายออกสู่บรรยากาศโดยรอบ และเตือนว่าหากก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มันจะปล่อยก๊...

ภาพถ่าย | กันยายน 7, 2549

อาสาสมัครกรีนพีซถือป้ายผ้าที่มีข้อความเรียกร้องให้หยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง กรีนพีซประณามว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นตัวปล่อยสารพิษอันตรายออกสู่บรรยากาศโดยรอบ และเตือนว่าหากก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 229 ล้านตันออกสู่บรรยากาศใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวเร่งให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเลวร้ายลง

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล