ถ่านหินเป็นตัวการทำลายสภาพภูมิอากาศที่ร้ายแรงที่สุด

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 1, 2548

ถ่านหินเป็นตัวการทำลายสภาพภูมิอากาศที่ร้ายแรงที่สุด