หนึ่งในบ้านหลายพันหลังที่ถูกทิ้งร้างหลังเกิดหายนะที่เชอร์โนบิล

ภาพถ่าย | ตุลาคม 22, 2548

หนึ่งในบ้านหลายพันหลังที่ถูกทิ้งร้างหลังเกิดหายนะที่เชอร์โนบิล

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล