หมีขั้วโลกแสดงให้เห็นเทอร์โมมิเตอร์ขนาดยักษ์ (6.7 เมตร) ที่มีข้อความ "หยุดปรุงโลกให้ร้อนขึ้น" ที่การประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตซึ่งเริ่มขึ้นที่บาหลีเป็นวันแรก เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เป็นเค...

ภาพถ่าย | ธันวาคม 3, 2550

หมีขั้วโลกแสดงให้เห็นเทอร์โมมิเตอร์ขนาดยักษ์ (6.7 เมตร) ที่มีข้อความ "หยุดปรุงโลกให้ร้อนขึ้น" ที่การประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตซึ่งเริ่มขึ้นที่บาหลีเป็นวันแรก เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เป็นเครื่องเตือนผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะต้องรักษาอุณหภูมิทั่วโลกให้อยู่ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอันเลวร้ายที่สุดจากสภาพภูมิอากาศเปลีั่ยนแปลง การประชุมของสหประชาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล