น้ำในเขื่อนลำตะคองในโคราช นครราชสีมา แห้งผากเพราะความแห้งแล้งยาวนานต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านต้องตั้งค่ายในเขื่อนเพื่อจับปลาที่เหลืออยู่ กรีนพีซเชื่อมโยงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับการโจมตีของหนึ่งในภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดใ...

ภาพถ่าย | มีนาคม 16, 2548

น้ำในเขื่อนลำตะคองในโคราช นครราชสีมา แห้งผากเพราะความแห้งแล้งยาวนานต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านต้องตั้งค่ายในเขื่อนเพื่อจับปลาที่เหลืออยู่ กรีนพีซเชื่อมโยงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับการโจมตีของหนึ่งในภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย เขมร ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย การขาดแคลนน้ำรุนแรง และความเสียหายที่เกิดกับเกษตรกรรมที่เกิดจากภัยแล้งรุนแรง ส่งผลต่อประชาชนหลายล้านคน นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซ่า ได้เตือนเมื่อเร็วๆ นี้ว่าปรากฏการณ์เอล นินโญ่ รวมถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน อาจทำให้ปี 2548 เป็นปีที่ร้อนที่สุด ตั้งแต่เริ่มบันทึกอุณหภูมิโลกในทศวรรษ 2343

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล