นักกิจกรรมกรีนพีซกางป้ายผ้าบนป่าพรุที่เพิ่งถูกถางในเขตสัมปทานเยื่อกระดาษและกระดาษของบริษัท T.Arara Abadi-siak ซึ่งเป็นของ Asia Pulp and Paper (APP) ในคาบสมุทรกัมปาร์ จังหวัดรีอาล กรีนพีซรณรงค์ต่อต้านการทำลายป่าพรุของคาบสมุทรกัมปาร์โดยอุตสาหกรรมเยื่อกร...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 28, 2552

นักกิจกรรมกรีนพีซกางป้ายผ้าบนป่าพรุที่เพิ่งถูกถางในเขตสัมปทานเยื่อกระดาษและกระดาษของบริษัท T.Arara Abadi-siak ซึ่งเป็นของ Asia Pulp and Paper (APP) ในคาบสมุทรกัมปาร์ จังหวัดรีอาล กรีนพีซรณรงค์ต่อต้านการทำลายป่าพรุของคาบสมุทรกัมปาร์โดยอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และน้ำมันปาล์ม และเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียสั่งระงับการทำลายป่า ป่าพรุสำคัญยิ่งต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความเสื่อมโทรมของป่าทำให้ปล่อยคาร์บอนที่กักเก็บไว้มหาศาล จึงเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

13 - 14 ของ 14 ผล