วันนี้กรีนพีซบุกงาน BioAsia 2007 หรืองานประชุมวิชาการนานาชาติและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ โดยอาสาสมัครกรีนพีซที่แต่งชุดชาวนาได้ปลูก "ข้าวจีเอ็มโอระเบิดเวลา" 60 ต้น ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม พร้อมชูป้ายที่เขียนว่า "Don'...

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 7, 2550

วันนี้กรีนพีซบุกงาน BioAsia 2007 หรืองานประชุมวิชาการนานาชาติและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ โดยอาสาสมัครกรีนพีซที่แต่งชุดชาวนาได้ปลูก "ข้าวจีเอ็มโอระเบิดเวลา" 60 ต้น ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม พร้อมชูป้ายที่เขียนว่า "Don't bomb our future, Keep our rice GMO Free" (อย่าระเบิดอนาคตพวกเรา รักษาข้าวไทยให้ปลอดจีเอ็มโอ) เพื่อเป็นการเตือนว่าข้าวจีเอ็มโอมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของข้าวจีเอ็มโอนั้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาและเศรษฐกิจข้าวไทย

ข้อมูลล่าสุด