นักกิจกรรมกรีนพีซที่แต่งตัวเป็นไก่แจกจ่ายจดหมายลงชื่อ ที่จัดทำโดยกรีนพีซ และสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งจังหวัดเนกรอส อ๊อคซิเดนทัล (HRANO) เพื่อเรียกร้อง Sangguniang Panlalawigan (คณะกรรมการออกกฎหมายของทุกจังหวัดในฟิลิปปินส์) ไม่ให้แก้ไขกฎหมายห้ามปลูกพ...

ภาพถ่าย | กันยายน 16, 2552

นักกิจกรรมกรีนพีซที่แต่งตัวเป็นไก่แจกจ่ายจดหมายลงชื่อ ที่จัดทำโดยกรีนพีซ และสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งจังหวัดเนกรอส อ๊อคซิเดนทัล (HRANO) เพื่อเรียกร้อง Sangguniang Panlalawigan (คณะกรรมการออกกฎหมายของทุกจังหวัดในฟิลิปปินส์) ไม่ให้แก้ไขกฎหมายห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอ แต่ให้ออกกฎและข้อบังคับที่ทำให้เกาะเนกรอสเป็นเกาะแห่งเกษตรกรรมอินทรีย์ จดหมายนี้ลงชื่อโดยเกษตรกร นักเรียน เจ้าของธุรกิจ ผู้ใช้แรงงาน ผู้บริโภค และพลเมืองของเกาะเนกรอส สมาคม HRANO ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมและร้านอาหารที่สำคัญๆ ในจังหวัด ประกาศในวันที่ 16 กันยายน 2552 ว่าจะเป็นพันธมิตรกับกรีนพีซ และยืนหยัดต่อกฎหมายอันเป็นที่ขัดแย้งนี้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล