วันนี้อาสาสมัครกรีนพีซแสดงให้เห็นถึงสภาพเลวร้ายของชาวนาที่ตาย หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอันตรายที่เกิดจากพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) และเพื่อเตือนคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งโดยทหารว่าการล้มเลิกมติ ครม. ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาเปิดจะจุดช...

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 18, 2550

วันนี้อาสาสมัครกรีนพีซแสดงให้เห็นถึงสภาพเลวร้ายของชาวนาที่ตาย หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอันตรายที่เกิดจากพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) และเพื่อเตือนคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งโดยทหารว่าการล้มเลิกมติ ครม. ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาเปิดจะจุดชนวนระเบิดที่ฆ่าเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย กรีนพีซได้เตือนรัฐบาลไทยมาอย่างสม่ำเสมอให้คงมติ ครม. ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาเปิด เมื่อเร็วๆ นี้ อาสาสมัครกรีนพีซเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นรายชื่ือมากกว่า 10,000 ชื่อของผู้บริโภคและเกษตรกร ไทยที่ต่อต้านพืชตัดต่อพันธุำกรรม

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล